.recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;} Skip to main content

Green Sod Ireland is a Land Trust that Protects Land and its Biodiversity

DONATESAVE A SOD

LAND TALAMH

WILD ACRES

Protecting land in our care – Wild Acres. Creating safe habitats, facilitating the free movement of wildlife, vital for biodiversity.

Acraí Fiáine     

Tá sé mar aidhm ag an Fóidín Glas a hacraí fiáine a chosaint, gnáthóga sábháilte a chruthú a éascóidh saorghluaiseascht don fhiadhúlra agus a chinteoidh an bhithéagsúlacht.

Together we Hold this Land in Trust 

Is le chéile a Choinnímid an Talamh seo in Iontaobhas

READ MORE

EDUCATION OIDEACHAS

ECOLOGICAL EDUCATION

Unique and creative initiatives for primary school, secondary school and adults.

Oideachas Éiceolaíoch

Tionscnaimh cruthaíocha ar leith do bhunscoileanna, do mheanscoileanna agus do dhaoine fásta.

READ MORE

COMMUNITY POBAL

COMMUNITY EMPOWERMENT

Programmes that highlight the implications for how we live in our modern
consumerist society indicating steps for positive change. We also work with
local communities and volunteers to restore habitats and enhance biodiversity
locally.

Cumasú Pobail

Cúrsaí Oiliúna a chumasóidh gaol nádúrtha idir an nádúr agus an pobal, a tharraingóidh aird ar na hathraithe a bhfuil gá leo sa sochaí seo a bhfuil béim aige ar thomhaltachas. Oibríonn an Fóidín Glas freisin le pobail áitiúla agus oibrithe deonacha chun barr maise a chur arís ar gnathóga agus bithéagsúlacht a fheabhsú ina gcomharsanacht  féin. 

READ MORE

SUPPORT US TACAIGH LE FÓIDÍN GLAS

Why I should become a member?

By supporting Green Sod Ireland, you are contributing to the long-term protection of Ireland’s land and its biodiversity for all our sakes. Ensuring that our natural heritage is protected is critical to the food we eat, the air we breathe and the water we depend on for life. It is crucial to sustaining ALL life.

Cén fáth ar chóir dom ballraíocht a ghlacadh?

Trí thacú le Fóidín Glas, tá tú ag cuidiú le caomhnú agus cosaint fad-théarmach do thalamh agus bithéagsúlacht na tíre seo. Tá tabhacht ar leith leis an obair seo mar go bhfuilimid ar fad, idir daoine agus ainmhithe ag brath ar aer úr, uisce glan agus bia folláin chun sinn a chothú.

READ MORE
Salrock, Green Sod Ireland, Seaweed
Coastal Biodiversity

The Tao of seaweed

As a child, I would hold my grandfather’s hand and walk on beaches, living my…
Wetlands, Green Sod, Wild Acres, Ireland
Celebrating Biodiversity

What lies buried

Whether they're fens, bogs, or swamps, these rich Irish green wetlands quietly stock away carbon…
Ireland Connemara Salrock Crabs
Coastal Biodiversity

Crabs in a bucket

Where Irish land meets the roaring sea, ceaseless tides come one after the other. Autumn…