.recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;} Skip to main content

Green Sod Ireland is a Land Trust that Protects Land and its Biodiversity

SAVE A SODDONATE

Members of the European Rewilding Network

LAND TALAMH

WILD ACRES

Protecting land in our care – Wild Acres. Creating safe habitats, facilitating the free movement of wildlife, vital for biodiversity.

Acraí Fiáine     

Tá sé mar aidhm ag an Fóidín Glas a hacraí fiáine a chosaint, gnáthóga sábháilte a chruthú a éascóidh saorghluaiseascht don fhiadhúlra agus a chinteoidh an bhithéagsúlacht.

Together we Hold this Land in Trust 

Is le chéile a Choinnímid an Talamh seo in Iontaobhas

READ MORE

COMMUNITY POBAL

COMMUNITY EMPOWERMENT

We work with local communities and volunteers to restore habitats and enhance biodiversity locally.

Cumasú Pobail

Oibríonn an Fóidín Glas freisin le pobail áitiúla agus oibrithe deonacha chun barr maise a chur arís ar gnathóga agus bithéagsúlacht a fheabhsú ina gcomharsanacht  féin. 

READ MORE

EDUCATION OIDEACHAS

ECOLOGICAL EDUCATION

Unique and creative initiatives for primary school, secondary school and adults.

Oideachas Éiceolaíoch

Tionscnaimh cruthaíocha ar leith do bhunscoileanna, do mheanscoileanna agus do dhaoine fásta.

READ MORE
Uncategorised

Problems and Solutions for Carbon Offsetting

Carbon Sequestration - “Carbon sequestration is the process of capturing, securing and storing carbon dioxide…
Uncategorised

Biodiversity Friendly Carbon Offsets

Biodiversity Friendly Carbon Offsets - What are they and why are we selling them? However…
garden bird
Celebrating Biodiversity

One for sorrow, two for joy

Winter kicks things off like a cosy movie night. You're inside, wrapped up in a…

SUPPORT US TACAIGH LE FÓIDÍN GLAS

Why I should become a member?

By supporting Green Sod Ireland, you are contributing to the long-term protection of Ireland’s land and its biodiversity for all our sakes. Ensuring that our natural heritage is protected is critical to the food we eat, the air we breathe and the water we depend on for life. It is crucial to sustaining ALL life.

Cén fáth ar chóir dom ballraíocht a ghlacadh?

Trí thacú le Fóidín Glas, tá tú ag cuidiú le caomhnú agus cosaint fad-théarmach do thalamh agus bithéagsúlacht na tíre seo. Tá tabhacht ar leith leis an obair seo mar go bhfuilimid ar fad, idir daoine agus ainmhithe ag brath ar aer úr, uisce glan agus bia folláin chun sinn a chothú.

READ MORE